0976 18 38 58

Khóa cửa dùng thẻ từ cho khách sạn và hộ gia đình

1,820,000

Khóa ruột 5 chốt

Dung lượng đăng ký 250 thẻ

Thẻ master: Thẻ quản lý

Thẻ building: Thẻ quản có lý hạn chế

Thẻ floor: Thẻ nhân viên

Thẻ emergency: thẻ khẩn cấp

Thẻ customer: thẻ khách

Tốc độ xử lý: <1giây

Kích thước: 320*75*18mm

Modell: HK LOCK 366