0976 18 38 58

Khóa cửa thông minh vân tay đa điểm

7,850,000 7,280,000

Mở khóa bằng vân tay.

Mở khóa bằng thẻ từ

Mở khóa bằng mật khẩu

Mở khóa bằng chìa cơ

Thiết lập hộ dùng một lần

Modell: HK LOCK 8809

 

7280000

Khóa cửa thông minh vân tay đa điểm

Trong kho