0976 18 38 58

Khóa thẻ từ khách sạn đẹp HK LOCK 338

Số thẻ đăng ký: 250 thẻ

Thời gian đọc : <1 giây

Khoảng cách đọc: <3cm

Kích thước: 300*70*10mm

Thích hợp đố cửa dày : 3.8-7cm

Modell: HK LOCK 338

Bảo hành: 24 tháng