0976 18 38 58

Khóa thẻ từ khách sạn dùng phần mềm quản lý

2,950,000

Phương pháp mở khóa: thẻ từ, chìa khóa

Quản lý bằng phần mềm

Dung dượng: 250 thẻ

Thẻ master

Thẻ building

Thẻ floor 

Thẻ emergency

Bảo hành: 24 tháng

Mã: HK LOCK 900B

 

 

2950000

Khóa thẻ từ khách sạn dùng phần mềm quản lý

Trong kho