0976 18 38 58

Khóa thẻ khách sạn HKLOCK 208A

1,550,000

Số thẻ đăng ký: 250 thẻ

Thời gian đọc : <1 giây

Khoảng cách đọc: <3cm

Kích thước: 252*76*18mm

Thích hợp đố cửa dày : 3.8-10cm

Bảo hành: 24 tháng

Modell: HK LOCK 208A