0976 18 38 58

Sắp xếp theo:

Két sắt Aifeibao cỡ nhỏ

Két sắt thông minh Aifeibao AL100

21,860,000

Khối lượng:82.5kg

Kích thước: H1000*W520*D460mm

Két sắt Aifeibao cỡ nhỏ

Két sắt thông minh Aifeibao AL120

32,252,000

Khối lượng:120kg

Kích thước: H1200*W600*D500mm

Két sắt Aifeibao cỡ nhỏ

Két sắt thông minh Aifeibao AL40

7,980,000

Khối lượng:28.1kg

Kích thước: H400*W380*D340mm

Két sắt Aifeibao cỡ nhỏ

Két sắt thông minh Aifeibao AL50

9,980,000

Khối lượng:33kg

Kích thước: H500*W400*D360mm

Két sắt Aifeibao cỡ nhỏ

Két sắt thông minh Aifeibao AL60

11,000,000

Khối lượng:42.5kg

Kích thước: H600*W420*D360mm

Két sắt Aifeibao cỡ nhỏ

Két sắt thông minh Aifeibao AL80

14,500,000

Khối lượng:56.6kg

Kích thước: H800*W460*D400mm