0976 18 38 58

Khóa thẻ từ Khóa khách sạn quản lý bằng phần mềm

2,680,000

Số thẻ đăng ký: 250 thẻ

Thời gian đọc : <1 giây

Khoảng cách đọc: <3cm

Kích thước: 200*68*29mm

Modell: HK LOCK 903

Thích hợp đố cửa dày : 3.8-7cm

Bảo hành: 24 tháng

2680000

Khóa thẻ từ Khóa khách sạn quản lý bằng phần mềm

Trong kho