0976 18 38 58

MẬT KHẨU ẢO CHỐNG NHÌN TRỘM LÀ GÌ?

Thế nào gọi là mật khẩu ảo chống nhìn trộm?

Mật khẩu ảo:Là khi muốn dùng mật khẩu để mở khóa mà lại sợ người khác nhin thấy. Là khi bạn không muốn cho người khách thấy mật khẩu của bạn. Là khi bạn ở gần cửa nhà bạn có camera soi chiếu. Là khi hàng xóm nhà bạn sát gần bên luôn cảm thấy không an toàn. Mật khẩu ảo là khi ta ấn vào mật khẩu mà người bên cạnh không thể phát hiện ra chuỗi mật khẩu chính là gì?

Mật khẩu ảo là khi bạn đang dùng một mật khẩu nào đó để mở một thiết bị thông minh. Bạn có người khác bên cạnh. Bạn không muốn cho họ nhìn thấy mật khẩu của bạn.

Lúc này bạn nên sử dụng mật khẩu ảo để che mắt họ, để họ không biết mật khẩu của bạn là gì? Đây là một trong những tình năng tiện dụng mà người ta hay dùng cho Khóa cửa thông minh, Khóa cửa vân tay, Khóa cửa mật khẩu…v.v.

Phương pháp sử dụng mật khẩu ảo chống nhìn trộm như thế nào?

Khi bạn có một mật khẩu nhất định, bạn đang dùng nó thường xuyên. Bạn hãy ấn một chuỗi mật khẩu gồm nhiều chữ số khác nhau, dãy chữ số này bạn không cần phải nhớ nó. Sau đó, bạn ấn chuỗi mật khẩu mà bạn đang dùng. Lưu ý là ấn nguyên cả dãy chữ số liền nhau. Sau cùng,bạn ấn thêm một dãy chữ số khác nữa.Dãy chữ số này không phải là mật khẩu của bạn.

Và bạn xác nhận lại bằng dấu “#”, thế là mật khẩu của bạn đã được nhập thành công. Làm cách này không ai có thể thấy được mật khẩu của bạn. Chuỗi dãy số nào là mật khẩu chính mà bạn đang dùng. Đây là một trong những biện pháp để đánh lạc hướng người khác rất hiệu quả. Mà các mẫu Khóa cửa thông minh của chùng tôi đang cung cấp. An toàn tuyệt đối, bảo mật tối đa.

Những mẫu khóa đang được sử dụng mật khẩu ảo:

Toàn bộ các mẫu khóa cửa có tính năng dùng mật khẩu mở khóa cửa chúng tôi. Đều được tích hợp tính năng sử dụng “Mật Khẩu Ảo”. Để đảm bảo an toàn khí bạn sử dụng và có người lạ bên cạnh. Đảm bảo cho bạn YÊN TÂM KHI VẮNG NHÀ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *