0976 18 38 58

Khóa khách sạn thẻ từ HK LOCK 904

3,350,000

Số thẻ đăng ký: 250 thẻ

Thời gian đọc : <1 giây

Khoảng cách đọc: <3cm

Kích thước: 200*68*29mm

Modell: HK LOCK 904

Thích hợp đố cửa dày : 3.8-7cm

Bảo hành: 24 tháng

3350000

Khóa khách sạn thẻ từ HK LOCK 904

HK LOCK 904

Trong kho